App Category: Hacking Tools

Lucky Patcher

Lucky Patcher

  • Size: 10 MB
  • Rating: 4.7
  • Install: 25
  • Type: App Ori

[อดีต] APK เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นแฮ็คที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับ Android แอปพลิเคชั่นนี้เป็นเครื่องมือวิเศษที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํางานหลายอย่างซึ่งไม่สามารถทําได้สําหรับผู้ใช้ทั่วไป เช่น การลบโฆษณาในแอป, การเปลี่ยนสิทธิ์ของแอป, การลบแอประบบ, การซื้อในแอปฟรี….